منو

مرکز آموزش مدیریت دولتی

مرکز آموزش مدیریت دولتی

دپارتمان
رشته‌ها
گرایش‌ها
سطح
فیلترها
ویدیوها
{{course.cost?course.cost:'رایگان!'}} {{currency[course.currency]}}

{{course.fullname}}

{{course.cost?course.cost:'رایگان!'}} {{currency[course.currency]}}

{{course.fullname}}

مؤلفان
تخصص: مدیریت
دوره‌ها: 45